Tack för er medverkan!

I årets Nöjd-Kund-Index-undersökning fick Loomis ett resultat på 74, jämfört med förra årets 72. Det är vi självklart glada för! Men viktigast för oss är att ständigt bli bättre och i det arbetet är kundundersökningen ett ovärderligt verktyg.

Sedan mätningarna inleddes för fem år sedan har Loomis höjt sitt Nöjd-Kund-Index från 68 till 74.

– Vi är givetvis glada över att våra kunder kontinuerligt gett oss bättre betyg. Men för oss är undersökningen främst ett verktyg för att förstå våra kunders situation och behov, så att vi kan anpassa vår verksamhet utifrån den informationen, säger Maj-Britt Arhelm, marknadschef på Loomis.

Ett exempel är förra årets resultat, som visade att kunderna i viss utsträckning saknade enklare tjänster där man direkt kan se vad som ingår och vad det kostar.

– Det ledde till att vi fokuserade på att förenkla och tydliggöra vårt erbjudande. I våras lanserade vi nya, paketerade tjänster för att ge kunderna en bättre överblick över vårt utbud och en större kostnadskontroll. I årets undersökning såg vi tydligt att paketeringen uppskattas av kunderna, vilket såklart är väldigt roligt, säger Maj-Britt Arhelm.

Överlag upplevde kunderna att Loomis har en hög säkerhetsstandard, att man levererar och hämtar kontanter inom utlovade tidsramar och att medarbetarna agerar säkerhetsmedvetet.

– Det är självklart positivt att vi får så goda resultat för det som är kärnan i vår verksamhet, säger Maj-Britt Arhelm.

Men förbättringsområden finns det alltid. Efter att ha tagit del av årets resultat kommer nu Loomis bland annat att se över sina interna rutiner för hur och när man kommunicerar med kunderna och jobba för att bli ännu bättre på att hantera oförutsedda händelser. 

– Jag vill återigen understryka hur glada vi är för att våra kunder tagit sig tid att svara på de här frågorna. Det ger oss en ovärderlig inblick i hur vi kan förbättra vår verksamhet och hela tiden jobba på ett sätt som är mer relevant för våra kunder, säger Maj-Britt Arhelm.

Följ oss: