Loomis i Almedalen 2016 - Social omställning och säkerhet i det kontantlösa samhället.

I år deltar Loomis i två seminarier under Almedalsveckan inom social omställning och säkerhet i det kontantlösa samhället.

Loomis deltar under Almedalsveckan i två seminarier. Det första hålls i workshopformat tillsammans med Fryshuset och ämnet är "Den sociala omställningen". Tillsammans med övriga paneldeltagare (bland andra Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar Stockholm och Thomas Khanestad från ICA-handlarnas Förbund) diskuterar Loomis vd Patrik Högberg hur näringslivet tillsammans med ideell och offentlig sektor kan ta ett ännu större ansvar för att bidra till ett mer hållbart, integrerat, entreprenöriellt och ansvarstagande samhälle.

Loomis har arbetat tillsammans med Fryshuset sedan 2013, utifrån bolagets vision och målsättning att aktivt bidra till att minska kriminaliteten i Sverige. 

”Det är genom att medverka till att ändra attityden och därmed kulturen hos ungdomar i utanförskap, genom att ge möjligheter att vara med och bidra till att ge uppmuntran och förtroende och ansvar som Loomis når längst i vår strävan att minska våldet i våra samhällen och därmed skapa en tryggare arbetsmiljö för våra medarbetare. ”
Maj-Britt Arhelm, Marknads- och kommunikationschef Norra & Östra Europa.

Seminariet hålls den 4:e juli klockan 10.15. Donnerska Huset, Donnersplats 1 i Visby

På väg mot det kontantlösa samhället?

Loomis deltar också i seminariet "Har du makten över dina pengar eller har finansaktörerna tagit över?", arrangerat av Säkerhetsbranschen och SSF (Stöldskyddsföreningen). På agendan står frågor kring vad som händer på vår väg mot det kontantlösa samhället, en utveckling som drivs av de stora finansaktörerna. Hur kan vi garantera integritet och säkerhet i ett samhälle utan kontanter? Vad händer med datainsamlingen av konsumenternas köpbeteenden? Hur kan vi vara säkra på att ha något att betala med vid störningar i infrastrukturen för datakommunikation?

 

"Alla betalningsmedel är viktiga. Vi är inte motståndare till någon form av betalningsmedel men anser att det är upp till användaren att ha möjlighet att välja", säger Patrick Svensson, vice vd Loomis Sverige.

Seminariet hålls den 6 juli klockan 12.30, Wisby Strand, Strandvägen 4. Deltagare är bland andra Björn Eriksson, ordförande Säkerhetsbranschen, Charlie Söderberg, Balansekonomi och Peter Geier, säkerhetschef Svensk Handel. Seminariet modereras av Hasse Aro.