Loomis tecknar ett femårigt SafePoint-avtal i Sverige

28 nov, 2017

Loomis svenska dotterbolag har tecknat ett femårigt avtal med Reitan Convenience. Uppdraget, som är det första i stor skala i Sverige, innebär installation och service av cirka 400 SafePoint-enheter på samtliga Pressbyrån och 7-Eleven butiker i Sverige. Installationen av enheterna kommer att påbörjas i början av 2018 och planeras att vara avslutad under hösten 2018.

−   Genom att installera SafePoints kommer säkerheten för våra anställda i våra butiker att öka samtidigt som vi kommer att minimera vår handläggningstid för kontanter. Vi kommer också genom användandet av SafePoint att få ett betydligt snabbare kassaflöde då insättningar på bankkonto sker dagligen, säger Magnus Carlsson på Reitan Convenience Sweden AB.

−   Reitan Convenience är en mycket viktig referenskund för Loomis och vi kommer att fortsätta att bygga ut vår infrastruktur för SafePoint i Europa, avslutar Patrik Andersson, VD och koncernchef för Loomis.

Mycket begränsad framkomlighet i Göteborg med omkringliggande områden under EU’s toppmöte den 17 november.

På grund av ett massivt säkerhetspådrag kommer vägar att stängas av under toppmötet och det kommer att bli stora störningar i trafiken den 16-17 november i Göteborgsområdet med omkringliggande områden.

Det kommer också att påverka våra värdetransporter och vi befarar att vi får stora störningar med att hämta och leverera kontanter denna dag, den 17 november, eventuellt också dagen innan. Det kan innebära att det blir en viss fördröjning med insättningar under helgen.

Vi kommer givetvis att göra vårt bästa för att minimera störningar, men på grund av det massiva säkerhets-pådraget som kommer att råda, rekommenderar vi våra kunder att i största möjliga mån beställa växel i god tid för att undgå förseningar av leverans under besöket.

Detsamma gäller ersättningstransporter på annan dag.

Vänligen gör din beställning som vanligt via www.loomis.se/Mina sidor.

Läs mer på:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/trafikkaos-vantar-under-eu-toppmotet-i-goteborg

https://www.expressen.se/gt/sa-lamslas-goteborg-av-nya-eu-toppmotet/


Med vänliga hälsningar
Loomis Sverige AB

Följ oss: