Starkt kvartal av Loomis

2 feb, 2017

Rörelsemarginalen blev den högsta hittills för ett fjärde kvartal, 12,3 procent, och den överträffar därmed bolagets finansiella mål om en marginal på 10-12 procent. För helåret landade marginalen på 11,2 procent. "Vi är på god väg att nå de mål vi kommunicerade i september 2014", konstaterar vd Patrik Andersson i rapporten. Läs mer på www.loomis.com

www.loomis.com

Följ oss: