Bankernas Depå AB

År 2005 beslöt Riksbanken att hanteringen av depåer (kontantlager) ska skötas av banker och bankägda bolag som s k depåägare. Bankernas Depå AB, BDB, bildades då som ägare av depåstrukturen i Sverige.

BDB:s uppdrag är att effektivt kunna balansera överskott och underskott av kontanter på marknaden samt hantera uthämtning och inlämning hos Riksbanken.

BDB tar ut en avgift för uthämtning och inlämning av sedlar hos Riksbanken. Eftersom kostnaden varierar beroende på värde och omsättningshastighet på de olika valörerna så införs en differentierad prislista. Priset anges per buntnivå där 1 bunt = 100 sedlar. Avgiften innebär en merkostnad utanför vår kontroll varför vi med anledning av detta tar ut avgiften på din faktura.

Nedan angivna priser tas ut av BDB på inlämning och utlämning av sedelbunt.

  Pris/bunt som lämnas in/ut till depå
 Valör         Från okt 2017      

      20

6,60

      50

6,80

    100

7,80

    200

10,00

    500

13,00

    1000 IN

69,50

    1000 UT

69,50