Att arbeta på Loomis

Våra medarbetare tar ett stort ansvar och utför varje dag en viktig samhällsuppgift genom att transportera och räkna pengar. Arbetet kräver specialister på kontanthantering, där våra värderingar - People, Service, Integrity - är ryggraden för att skapa förtroende hos våra kunder.

Loomis medarbetare har hög kompetens och är utbildade för det jobb de gör vare sig de arbetar i styrelserummet, i en av våra uppräkningscentraler eller är ansvariga för en av våra värdetransporter.

Möt våra medarbetare på Loomis.

Inspiration till yrkesval

I samarbete med Framtidsvalet vill vi hjälpa till att inspirera ungdomar att börja fundera kring sina framtida yrkesval och gymnasieval.

Titta på filmen för att höra Robert och Jenny berätta om sina arbetsuppgifter på Loomis.

Följ oss: